Časopis ,,Poslovne studije“ je akademski časopis koji je dvobroj i izlazi jednom godišnje od 2009. godine, a od 2015. godine objavljuje se na BHS i engleskom jeziku. Izdavač je Univerzitet za poslovne studije Banja Luka. Časopis ima opštu orijentaciju i nastoji pokriti široki spektar disciplina koje se izučavaju na Univerzitetu za poslovne studije: ekonomija, pravo, ekologija, turizam i informacione tehnologije i dizajn. Časopis podstiče objavljivanje visokokvalitetnih istraživačkih radova, teorijskog i empirijskog karaktera, sa tendencijom da premosti jaz između njih i doprinese novim  teorijskim saznanjima i proširi postojeća teorijska saznanja iz oblasti koje pokriva časopis. Međunarodni uređivački odbor posebno pozdravlja doprinose koji istražuju ekonomska, pravna, ekološka, turizmološka i informatička pitanja u komparativnoj perspektivi, a posebno doprinose  vezane za: tržišta u razvoju, tranzicione ekonomije i unapređenje poslovnog ambijenta, efikasniju primjenu pravnih instituta, unapređenje održivog razvoja, razvoj agroturizma i ekoturizma i unapređenje računarstva i informatike.

Zaprimljeni radovi

Svi dostavljeni radovi za eventualnu publikaciju nalaze se u okviru Evaluacije urednika. Samo rukopisi koji prate standardne procedure objavljivanja [Uputstvo autorima] poštoju politiku časopisa  i za koje se smatra da su na adekvatnom nivou kvaliteta dalje će postupati u postupku pregleda. Evaluacija urednika može biti do 2 mjeseca. Nakon ovog perioda, autori će dobiti odgovor urednika, sa rezultatima evaluacije glavnog i odgovornog urednika.

Radovi u pregledu

Nakon preliminarne Evaluacije, rukopisi koji se smatraju pogodnim za eventualnu objavu prenose se u fazu pregleda. Svi radovi podliježu dvostrukom anonimnom recenzentskom postupku koji obuhvata internu i eksternu recenziju. Radovi mogu biti objavljeni u časopisu samo ako imaju dvije pozitivne recenzije. Proces pregleda rada može da traje do mjesec dana.

Mogu se podnijeti samo originalni radovi koji nisu prethodno objavljeni ili već dati za objavljivanje negdje drugdje. Rad koji je objavljen u jednom naučnom časopisu ne može se objaviti u časopisu Poslovne studije, odnosno ne može se preštampavati niti se može objaviti pod sličnim naslovom u izmijenjenom obliku. Svi autori čiji su rukopisi prihvaćeni za objavljivanje nakon tehničkog i  recenzentskog čekanja, moraju potpisati ugovor o autorskim pravima.

Časopis je indeksiran u EBSCO, ERIH PLUS, SJIFactor, doisrpska.nub.rs, scholar.google.com, road.issn.org, te je prijavljen za referisanje i u drugim svjetskim bazama.

Radovi treba da budu dostavljeni elektronski, u prilogu – kao otvoreni dokument (Word format), poslovnestudije@univerzitetps.com, u predviđenom roku.